Lokaliseerimine

Uues riigis edu saavutamiseks on oluline luua usaldusväärse, turvalise veebipoe imago. Selle jaoks on vajalik kohaliku e-kaubanduse eksperdi abi, kellel on teadmised keele, kultuuri, seadustiku, logistika, makseviiside jm kohta.

MakesYouLocal on alguse saanud lokaliseerimisest ning oleme oma tegevuse vältel aidanud palju erinevaid ettevõtteid uutele turgudele, rakendades allpool nimetatud teenuseid.

 

 

Veebipoe tõlkimine

Tõlked on üks olulisemaid aspekte uuele turule sisenemisel. Samal ajal on oluline arvestada, milline osa tekstist kuulub tõlkimisele ning milline osa lokaliseerimisele ja ümberkirjutamisele, et sobituda kohaliku kultuuriga. Selle osa eest kannavad hoolt meie veebipoe haldajad, kellel on nii keelelised oskused kui ka teadmised e-kaubanduses. MakesYouLocal’is toimub tõlkimine järgnevalt:

 • Me tõlgime otse sinu veebipoe platformil või tuginedes tekstiväljundile.
 • Projekti alguses arutleme me sinuga koos erinevate lehekülgede üle, et veenduda võimalikult autentses lõpptulemuses ning kogu info täpses edasiandmises.
 • Tekstidega töötades võime samuti sinuga vahel ühendust võtta, et täpsustada spetsiifilisi punkte või soovitada muudatusi, mis parandaksid veebilehe külastatavust.

 

 

Tõlked, tootekirjeldused

Toodete tõlkimine on tihtipeale aeganõudev ning väljakutserohke protsess, eriti veebipoodidel, kus toodete sortiment on lai. MakesYouLocal’il on palju kogemusi ning seda mitte ainult praktilise tõlkeprotsessi osas, vaid ka strateegiliste otsuste osas:

 • Kas vajalik on tõlkida kogu tootekirjeldus?
 • Kas me tõlgime otse või kirjutame teksti ümber pisut erinevas võtmes?
 • Kas me muudame tekstid SEO sõbralikuks?
 • Kuidas töötame uute toodetega, mis tulevad e-poodi peale lokaliseerimist?

Tõlkeid saab teha sinu veebipoe platformil, kuid tihtipeale on efektiivsem ning ka soodsam, kui eksportida tekstid meie tõlkeprogrammi.

 

 

Müügitingimused

Kuigi Euroopa Liidu e-kaubanduse seadustik on harmoniseerunud, on siiski riikidevahelisi erinevusi, mistõttu on oluline viia veebipoe kasutus- ja müügitingimused vastavusse kohaliku seadustikuga.

Seadustikud Euroopa Liidu riikides on peaaegu samad, kuid EL-i direktiivid on tõlgendatud ja rakendatud igas riigis erinevalt ning seetõttu ei ole võimalik tingimusi lihtsalt tõlkida uude keelde. Kui tingimused on ebaselged või ei kohaldu seadustikuga limiteerib see suuresti veebipoe tegevust – näiteks toote tagastuse osas, kus ebaselged tingimused võivad tähendada, et veebipood ei saa vähendada tagastuseks kuuluvat summat, kui toote pakend on kahjustatud või kadunud.

Me tagame, et su veebipoe kasutus- ja müügitingimused sobivad kohalike seadustega ja samal ajal sobivad sinu veebipoega.

 

 

Makseviisid ja usaldusmärgid

Klientidele turvalise keskkonna loomine on üks olulisemaid asjaolusid edukaks arenguks uues riigis. Suur roll sellise keskkonna loomisel on makseviisidel ja usaldusmärkidel.

MakesYouLocal aitab sul valida makseviise ja usaldusmärke, mis on vajalikud sinu valdkonnas. Me saame samuti luua kokkulepped makseviiside pakkujatega ja hoolitseda kogu protseduuri eest. Suure tõenäosusega on meil juba ühendus teenusepakkujaga ning oleme nendega koostööd teinud.

Veebipoe analüüs

Veebipoe analüüs keskendub su veebipoe lokalisatsioonile. Kas kõik on kohaldatud kohalikule turule ning kas külastatavus uuel turul küündib su koduturuni? See on võtmeteenus, millest alustada, kui oled avanud veebipoe uues riigis, kuid pole jõudnud püstitatud eesmärkideni.

Peale analüüsi läbiviimist saadame sulle detailse ülevaate koos soovituste pingereaga ja selgitustega. Analüüsis vaatleme me järgmiseid peamisi punkte:

 • Tekstid – kas veebipood on tõlgitud ja lokaliseeritud nii, et see oleks usaldusväärne ja professionaalne?
 • Kasutatavus – kas veebipood on lihtsasti kasutatav kohalikele klientidele?
 • Saatmine ja tagastused – kas sa sobid kohaliku turu ootustega?
 • USP-d ehk unikaalsed müügipunktid – kas sa kasutad õigeid müüki edendavaid punkte esilehel ja tootelehtedel?
 • Turvalisus – kas tegemist on turvalise ostukeskkonnaga?
 • Kassa ja maksmine – kas müügi vormistamise süsteem on efektiivne ning kas sul on õiged makseviisid?

Me anname sulle ka veebipoe üldhinnangu ja pingereaga listi soovitustest, millest me ootame positiivset muudatust külastatavusele.

Meile on oluline pakkuda parandusi ja soovitusi, mis on lihtsasti rakendatavad – ka siis, kui sa ei tunne kohalikku keelt.

Kohalik aadress ja telefoninumber

Kohalik aadress ja telefoninumber aitab ilma igasuguste kahtlusteta kasvatada veebipoe külastatavust ja haaravust. Tänu sellele oled vaid ühe kõne kaugusel ning kohalik aadress annab kliendile märku, et tagastused toimivad ilma suurema vaevata. Me pakume kohaliku aadressi, saame tegeleda kirjadega ning tagastustega. Lisaks saame me pakkuda kohaliku telefoninumbri, mis suunab kõned sinu klienditeenindusse või soovi korral – meie klienditeenindusse.

Impordimaksud ja käibemaks

Euroopa Liidu väliste riikidega seonduvate impordimaksude, deklaratsioonide ja käibemaksuga tegelemine võib tunduda keerulise ülesandena, kuid õige juhendamisega on see lihtne. Paljude Euroopa Liitu kuuluvate Põhjamaade jaoks on Norra turg äärmiselt oluline ning seda põhjusega – konkurents Norras ei ole nii intensiivne ning Norra klientide ostukorv on suurim kõikide Põhjamaade klientide keskmisest ostukorvist.

MakesYouLocal on välja töötanud juhendi, mis aitab sul:

 • Mõista nõudmisi Norra eraklientidele müümiseks
 • Selge ja täpne juhend vajalike toimingute kohta
 • Näidised ja mustandid vajalikest vormidest ja dokumentidest
 • Juhend toodete tagastamiseks Norras

Selle juhendi ostmisel saad ligipääsu ka telefonitoele meie e-kaubanduse spetsialistidelt, kes aitavad juhendi rakendamisega.