console.log("test");
 

Analüüs

Uuel turul veebipoe avamine on oluline ning kaalukas otsus.

Kui valitus sihtriigis on juba ees tugev konkurents või kasvupotentsiaal on pigem väike, siis kaotad raha kui aega. Seetõttu on oluline analüüsida oma uue turu ootusi ning välja selgitada, kas need ootused vastavad reaalsusele. Nii on lõpliku otsuse tegemine lihtsam.

Samal ajal on oluline mõelda ka ees ootavatele ülesannetele ja investeeringutele: milliseid on projekti läbiviimiseks vajalikud ressursid? Millised on IT ja veebipoe halduse ning klienditeenindusega seonduvad kulud? See info on vajalik selleks, et hinnata uue projekti kasumlikkust. MakesYouLocal aitab teid nende küsimustega.

Turuanalüüs

Turuanalüüs annab teile täieliku ülevaate sihtturul valitseva konkurentsi kohta. Meie turuanalüüsi eesmärk on hinnata teie veebipoe arenguvõimalusi. See peaks andma vastuse küsimusele: Kas minu veebipood on uuel turul konkurentsivõimeline?

MakesYouLocal’i turuanalüüsiga saate põhjaliku ülevaate, mis katab järgmiseid küsimusi:

Konkurentsianalüüs; anname ülevaate kõige olulisematest konkurentidest ning võrdleme nende veebipoode ja erinevaid iseärasusi

Hinnavõrdlus; võrdleme teie TOP 10 toodete hindu konkurentide hindadega

Turundus; teeme ülevaate kõige olulisematest turunduskanalitest, mis võivad uuele turule iseäralikud olla

Kalkuleerime CPO (kulu tellimuse kohta), millega võiksite uues riigis arvestada

Jagame infot selle kohta, millised on uute klientide ootused seoses tarneajaga, tagastamistingimustega, makseviisidega ja teiste kliente puudutavate tingimustega.

map_normal_web.jpg
Projektiplaan

Projektiplaani näol on tegemist detailse plaaniga, mis sisaldab kõiki vajalikke toiminguid professionaalse ja ligitõmbava veebipoe avamiseks uues riigis. Toome välja erinevad protseduurid ning potentsiaalsed partnerettevõtted, kellega koos saate edu saavutada. Plaani loomise aluseks on kohtumine ühe meie e-kaubanduse vanemspetsialistiga. Kohtumisel arutatakse eesmärke ja ambitsioone, vaadatakse üle veebipoe tehniline platvorm ning olemasolevad sisendressursid, mis kindlustavad projekti õnnestumise.

 

Kohtumise järel saate järgmise ülevaate:

  • Detailne projektiplaan, mis sisaldab ajajoont ja tähtsaid verstaposte

  • Hinnang väliste partnerite rakendamise kulule – sh makse- ja tarneviisid, usaldusmärgid ja muu vajalik

  • Hinnang MakesYouLocali teenuse kulule arvestades MakesYouLocali vastutuse suurust (terve projekti juhtimine või teatud ülesannete juhtimine)

map_normal_web.jpg
desk_dark_web.jpg