console.log("test");
 

Analys

Att starta en webbshop på en ny marknad är ett stort steg.

Om du väljer ett land där konkurrensen är hård eller där potentialen är för låg kan du förlora många timmars arbete och mycket pengar. Därför är det viktigt att dina förväntningar stämmer överens med marknadens förutsättningar innan det slutliga beslutet tas.

Samtidigt är det viktigt att ha en översikt över uppgifterna och investeringarna som kommer framöver. Vilka interna resurser krävs för projektet? Vad är den rimliga uppskattningen av kostnader för lokalisering, IT och löpande underhåll och kundtjänst? Svaren på de här frågorna är viktiga för att skapa en lönsam verksamhet. MakesYouLocal kan hjälpa dig i denna process.

MARKET SCAN

En Market Scan hjälper dig att få förståelse för konkurrensläget i landet du överväger för lansering. Vårt mål med marknadsundersökningen är att ge dig den information du behöver för att utvärdera möjligheterna för din webbshop. Kommer du att vara konkurrenskraftig?

När du köper en Market Scan från MakesYouLocal kommer du att få en grundlig rapport som täcker följande områden:

Analys av konkurrenterna: vi identifierar de viktigaste konkurrenterna på online och jämför deras webbshops, processer och USPs (unique selling points)

Prisjämförelse: vi jämför priserna på dina 10 mest populära produkter med konkurrenterna i det nya landet

Marknadsföring: du kommer att introduceras för de viktigaste marknadsföringskanalerna på den nya marknaden

Vi ger en uppskattad CPO (cost per order) som du kan förvänta i det nya landet

Vi undersöker kundernas förväntningar till leveranstid, returvillkor och fraktkostnad samt vilka logistikpartners som föredras

ROAD MAP

En road map är en detaljerad projektplan som ingående visar vad som ska göras för att lansera en professionell och attraktiv webbshop i det nya landet. Vi analyserar de processer som ska etableras och eventuella partners som du ska samarbeta med för att webbshoppen ska lyckas.

 

Utgångspunkten är en workshop med en av våra mest erfarna e-handelsspecialister där ambitioner och målsättning diskuteras och vi genomgår också era organisatoriska och tekniska utgångspunkter.

 

Vi kommer utifrån workshoppen utarbeta och leverera:

  • En detaljerad projektplan med delmål och en tidslinje för hela projektet

  • Uppskattade kostnader för de externa samarbetspartners som krävs, t.ex. betalningsmetoder, tull- och momshantering, och liknande som är nödvändigt för att uppnå målen

  • En uppskattning av vad kostnaden till MakesYouLocal blir om vi väljs som samarbetspartner för att hantera hela eller delar av projektet

desk_dark_web.jpg
map_normal_web.jpg