console.log("test");
 

Analyse

Det å lansere nettbutikk på et nytt marked er en stor avgjørelse.

Hvis du velger et land hvor konkurransesituasjonen er overveldende eller hvor potensialet er for lavt, kan man miste mange timer og penger. Det er derfor viktig å bekrefte at forventningene dine er i tråd med markedsforholdene før den endelige avgjørelsen blir tatt.


Samtidig er det viktig at du danner deg et overblikk over selve lanseringsprosjektet. Hvilke ressurser kreves det internt? Hvilke investeringer er nødvendige for å oppnå en markedsandel som gjør investeringen lønnsom? Dette er viktige spørsmål som MakesYouLocal kan hjelpe deg med.

MARKET SCAN

Markedsskanning vil gi deg en grundig forståelse av konkurransesituasjonen i landet du vurderer. Vårt mål med markedsskanningen er å gi deg den innsikten du trenger for å vurdere mulighetene for nettbutikken din og for å vurdere om nettbutikken vil være konkurransedyktig i det nye landet.

Når du kjøper Market Scan fra MakesYouLocal vil du motta en detaljert rapport som dekker følgende hovedområder:

  • Konkurrentanalyse: vi identifiserer dine viktigste konkurrenter på nett og sammenligner konkurrentenes nettbutikker og deres unike salgsegenskaper.

  • Prissammenligning: vi sammenligner prisene på opptil 10 av dine viktigste produkter blant konkurrentene dine i det nye landet.

  • Markedsføring: du får et innblikk i de viktigste markedsføringskanalene i det nye landet

  • Vi gir et estimat på CPO (cost per order) du kan forvente i det nye landet

  • Vi sørger for at du vet hvilke forventninger kundene har for leveringstid og returvilkår.

ROAD MAP

Et Road Map er en detaljert prosjektplan som viser de konkrete oppgavene du må utføre for å lansere en profesjonell og tiltalende nettbutikk i det nye landet. Vi ser på hvilke prosesser som må etableres og hvilke partnere du må jobbe med for å lykkes.

 

Utgangspunktet er en workshop med en av våre senior e-handelsspesialister. Her vil vi diskutere ambisjoner og mål samt gå gjennom deres organisatoriske og tekniske utgangspunkt.

 

Basert på workshopen vil vi utarbeide og levere:

  • En detaljert prosjektplan med delmål og tidslinje for prosjektet.

  • Et estimat på kostnader til eksterne samarbeidspartnere som f.eks. betalingsmetoder, håndtering av toll og MVA, og annet som er nødvendig for å oppnå de fastsatte mål.

  • Et estimat av kostnader til MakesYouLocal dersom vi blir valgt som samarbeidspartner – enten til å håndtere hele prosjektet eller for å være ansvarlig for bestemte oppgaver.

desk_dark_web.jpg
map_normal_web.jpg