Od 1. července 2021 bude možné platit mezinárodní DPH z prodeje mezi podniky a spotřebiteli v domovském státě. Současné lokální finanční limity pro vývoz zboží prostřednictvím prodeje na dálku (e-commerce) budou nahrazeny jednotnou částkou pro celý evropský prostor ve výši 10 000 EUR.


Jednotlivé členské státy mají zatím odlišné limity pro vývoz (pohybují se v rozmezí 25 000 - 100 000 €). DPH musíte přiznat a zaplatit zvlášť v každém státě, do kterého vyvážíte. Lokální limity nahradí jednotná hodnota 10 000 € pro váš celkový B2C export přímo ke spotřebiteli.


Tuto změnu doprovází také spuštění nového systému, který zjednoduší registraci, vykazování i placení DPH. Tento systém se nazývá OSS (One Stop Shop) a je již aktivní pro společnosti prodávající digitální služby.


Hlavní změny od 1. července 2021:

  • Bude zavedena prahová hodnota pro vývoz do EU v celkové výši 10 000 €.

  • Po překročení limitu 10 000 € musí veškeré prodeje mimo domácí trh zahrnovat účtování místní sazby DPH v daném státě.

  • Bude k dispozici nový systém OSS, který vám umožní odvádět DPH ve svém domovském státě a místní orgány pro DPH v EU platbu zúčtují se svým protějškem v příslušném státě zákazníka.


Jak platit DPH na místní úrovni od 1. července 2021:

  • Prostřednictvím systému OSS, nebo prostřednictvím tradiční registrace/hlášení DPH. Pokud zvolíte systém OSS, změní se i hlášení DPH na vašem domácím trhu.

  • Každá země EU bude mít své vlastní webové stránky, kde byste se měli registrovat, v České republice je najdete zde.

  • Zůstává i možnost nadále platit DPH stejně jako doposud, tedy že se v každé zemi budete registrovat, vykazovat a platit individuálně.


Připravte svůj obchod a společnost na nová pravidla DPH

  • Hlídejte si svůj celkový vývoz do jiných členských států, nový celkový limit je 10 000 €.

  • Rozhodněte se, zda budete používat OSS nebo tradiční registraci/vykazování DPH.

  • Slaďte své systémy a účetní procesy se svou volbou.


Podívejte se na příklady scénářů níže: