console.log("test");
 

Guide till tysk e-handel

Tyskland är en av Europas största e-handelsmarknader och den enorma potentialen lockar många aktörer, både inhemska som utländska bolag. Utöver konkurrensen så dominerar ett antal marknadsplatser totalt den tyska handeln online.

Nu tänker du kanske att ingen någonsin kommer slå sig in på marknaden – men då har du fel enligt oss. Svenska bolag och svenska produkter står i hög kurs i Tyskland och Sverige uppfattas som en garanti för kvalitet och unik design.

 

Vad behöver du göra först innan din onlinelansering i Tyskland? Vilka fallgropar ska du undvika och hur blir man synlig på Amazon och tar del av trafiken på 640 miljoner besök i månaden? I vår nya tyska kom-igång-guide tar vi dig genom allt du behöver veta om tysk e-handel.

Subscribe to our newsletter to download your guide

MakesYouLocal has since 2010 helped hundreds of businesses enter and grow on new markets.

We have collected a great part of our joint knowledge and hard-earned experience in these export guides in order to help webshops succeed abroad.