console.log("test");
 
holding_map.jpg

Lokalisering

För att lyckas med e-handel i ett nytt land är det viktigt att framstå som en pålitlig och säker webbshop, utifrån den nya kundens perspektiv. Det kräver en e-handelsexpert från landet i fråga som har kännedom till språk, kultur, lagstiftning, internetbetalningar och logistik.

När vi startade MakesYouLocal var vårt fokus på just detta, och vi har hjälpt många företag att etablera sig på nya marknader genom de olika tjänsterna som beskrivs nedan.

Översättning är en viktig del när du ska lokalisera en webbshop på en ny marknad. Samtidigt är det också viktigt att se vilket innehåll som behöver översättas, samt vilket innehåll som bör lokalanpassas eller skrivas om för att stämma överens med kulturen i det nya landet.

 

Den här delen kommer därför att utföras av våra Web Shop Managers, personer specialiserade på webbshops; de har både språkkompetensen och den kunskap inom e-handel som behövs.

 

Så här fungerar det hos MakesYouLocal:

 • Vi översätter direkt i din webbshops back-end eller utifrån exporterad text

 • När du startar projektet kommer vi att diskutera de olika sidorna med dig för att vara säker på att vi är överens om de olikheter i processer, kontaktpersoner m.m. som kan finnas

 • När vi arbetar med textinnehållet kan det hända att vi kontaktar dig för att diskutera särskilda frågor eller rekommendera ändringar som kan bidra till att förbättra konverteringen

Översättning av webbshoptexter

desk_dark_web.jpg

Översättning av produkttexter är ofta tidskrävande och speciellt för webbshops som ofta får in nya produkter är det både en stor utmaning och investering.

 

Vi har stor erfarenhet inte bara när det gäller översättning som praktisk metod, men även av strategiska val som webbshops ska ta:

 • Behöver vi översätta alla produkttexter?

 • Kommer vi att översätta direkt eller skriva om texten till en kortare version eller med en annan ton?

 • Ska det skrivas SEO-texter?

 • Hur ska processen för översättning av nyinkomna produkter se ut?

 

Själva översättningen kan göras i din webbshops back-end, men det är oftast effektivare – och därmed billigare – om texten exporteras till vårt översättningsverktyg.

Köpvillkor

map_normal_web.jpg

Även om lagstiftningen för e-handel har samordnats inom EU, så är det fortfarande ett behov för webbshops att ha lokala köpvillkor för att följa de regler och lagar som finns på den nya marknaden.

Kraven är i stora drag nästan desamma, men då EU:s direktiv tolkats och tillämpas annorlunda i varje land och kan därför inte översättas direkt. Om reglerna och villkoren är oklara eller inte följer den lokala lagstiftningen ökar det ofta kundens rätt att returnera varan och begränsar webbshoppens möjlighet att reducera återbetalning om produkten har använts eller om förpackning är skadad eller saknas.

Vi levererar ett komplett lagstiftningspaket som försäkrar att regler och villkor stämmer överens med lokal lagstiftning och samtidigt uppfyller dina önskningar och villkor.

Betalningsmetoder och förtroendemärkning

writing_web.jpg

En viktig del för att nå framgång i nya länder är att skapa en miljö där kunden känner sig trygg. Att kunna betala med de betalningsmetoder man känner till och redan använder är en avgörande faktor för att skapa denna trygghet, och om du också har en lokal och välkänd förtroendemärkning så har du kommit långt.

MakesYouLocal hjälper dig att välja rätt betalningsmetod och förtroendemärkning inom ditt verksamhetsområde och för din webbshop. Vi kan också upprätta ett avtal med betalningsleverantören och ta hand om ansökningsprocessen, samt koordinera den tekniska delen. Vi har med stor sannolikhet redan en god kontakt med betalningsleverantören och genomgått denna process flera gånger tidigare.

Site Check

wallet_leather_web_cropped.jpg

Vår granskning av webbshoppen fokuserar vi på om den är optimalt lokaliserad, så att konverteringsgraden för det nya landet kan komma att matcha den som du har i hemlandet. Denna tjänst är rätt för dig som har lanserat i ett nytt land men inte fått de resultat som du hade förväntat.

 

När vi utför en site check så kommer du att motta en grundlig rapport med resultat av vår genomgång och test av webbshoppen. I rapporten genomgår vi följande områden:

 • Texter – är webbshoppens innehåll översatt och lokaliserat på ett sätt som känns trovärdigt och professionellt?

 • Användarvänlighet – är butiken enkel och naturlig att använda för lokala kunder?

 • Frakt- och returvillkor – uppfyller du kundernas förväntningar i det nya landet?

 • Köpsincitament och trygghet – har webbshoppen de säljande incitament på förstasidan och produktsidan som är mest effektiva i det nya landet?

 • Kassa- och betalningsflöde – är det effektivt, enkelt och erbjuds rätt betalningsmöjligheter för marknaden?

 

Vi kommer också att ge dig en total bedömning av webbshoppen, samt ge dig en prioriterande lista över rekommendationer som vi tror kommer ha positiv inverkan på konverteringen.
Det är viktigt för oss att ändringar och rekommendationer är enkla att förstå och implementera, särskilt om du inte förstår det lokala språket.

Lokal adress och telefonnummer

desk_mac_web.jpg

En lokal adress och ett lokalt telefonnummer kommer utan tvekan att öka din konvertering. Det skickar signaler om trygghet och att det är enkelt att kontakta webbshoppen om det uppstår frågor, samt att det är enkelt att returnera produkter.

 

Det är dessutom praktiskt och ibland ett krav att ha en lokal postadress, och vi erbjuder en lösning där vi både hämtar och hanterar post och returer.

 

Vi kan också erbjuda lokala telefonnummer där vi vidarekopplar samtalet till din egen in house-kundtjänst eller till vår kundtjänst, om vi sköter den åt dig.

Lokal adress och telefonnummer

empty_office_web.jpg

Utmaningen att handskas med importskatter och moms i länder utanför Europa kan verka väldigt komplicerat, men med rätt vägledning är det enkelt. Många nordiska webbshopar har Norge högt upp på sin lista för vart man vill lansera härnäst och det finns det många bra anledningar till.


Norge är inte medlem i EU och det ställer andra krav på både frakt, moms och tull.

 

MakesYouLocal har utvecklat en manual som hjälper dig på följande sätt:

 • Förklarar kraven för att kunna sälja online till privatpersoner i Norge

 • Ger tydlig och exakt vägledning i de olika processerna

 • Exempel och mallar till de formulär och dokument du behöver

 • En guide till returhantering i Norge

 

När du köper denna manual kommer du också att få tillgång till telefonsupport från våra e-handelsspecialister, som hjälper dig med den praktiska implementeringen.

Tull, importskatter och moms

blue_legos_web.jpg