console.log("test");
 
makesyoulocal_logo.png

Zasady i warunki

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez UAB MakesYouLocal informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2013 poz. 1422) a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2014 poz. 243 ze zm.).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od UAB MakesYouLocal drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z UAB MakesYouLocal przez czas i w zakresie współpracy z MakesYouLocal w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgodę mogę odwołać w każdym czasie.