console.log("test");
 

Lokalisointi

Menestyminen uudessa maassa verkkomyynnin alalla edellyttää, että verkkokauppa on turvallinen ja herättää luottamusta uusissa asiakkaissa. Menestyminen edellyttää paikallista tietämystä kyseisen maan kielestä, kulttuurista, lainsäädännöstä, verkkokauppatoiminnasta ja logistiikasta.

Lokalisointi oli MakesYouLocalin ensisijainen toimialue toimintamme alkuaikoina, ja olemme auttaneet useita yrityksiä sopeutumaan uusille markkinoille alempana kuvattujen palvelujemme avulla.

Verkkokaupan tekstien käännökset

Tekstien kääntäminen paikalliselle kielelle on tärkeä osa verkkokaupan kotoistamista uudelle markkina-alueelle. On myös tärkeää tietää, mitkä osiot on käännettävä suoraan ja mitkä kirjoitettava osittain uudelleen uuden maan prosessien, toimintakulttuurin ja lainsäädännön mukaisesti. Tästä työstä vastaavat verkkokauppa-päällikkömme, joilla on tehtävään vaadittava kielitaito sekä verkkokauppatoimintaa koskeva asiantuntemus.

 

MakesYouLocal toimittaa verkkokauppasi käännökset seuraavilla tavoilla:

 • Käännämme tekstit suoraan back-end -järjestelmässäsi tai toimitamme erillisen tekstitiedoston

 • Projektin aloitusvaiheessa keskustelemme eri sisällöistä kanssasi varmistaaksemme, että olemme samaa mieltä prosessien maakohtaisista eroista, yhteyshenkilöistä jne.

 • Työskennellessämme käännösten kanssa voimme myös ottaa yhteyttä sinuun tiettyjen aiheiden tiimoilta ja suositella muutoksia, jotka voivat parantaa myyntiäsi

desk_dark_web.jpg
Tuotekuvausten käännökset

Tuotekuvausten kääntäminen paikalliselle kielelle on usein aikaavievä tehtävä. Kääntäminen on haastavaa ja edellyttää suuria investointeja erityisesti niiltä verkkokaupoilta, joissa tuotevalikoima on suuri ja päivittyy usein.

 

Meillä on kattava kokemus paitsi tekstien kääntämisestä, myös strategisista valinnoista, joita verkkokaupan on tehtävä:

 • Käännetäänkö kaikki tuotekuvaukset paikalliselle kielelle?

 • Käännetäänkö tekstit suoraan, vai kirjoitetaanko osa niistä uudelleen lyhenettynä versiona tai eri painotuksia käyttäen?

 • Tarvitaanko käännöksiä myös hakukoneoptimointia varten?

 • Miten toimimme, kun verkkokauppaan saapuu uusia tuotteita?

 

Voimme tehdä käännökset verkkokauppasi back-end -järjestelmässä, mutta usein tehokkaampaa ja edullisempaa on, että tekstiaineistot toimitetaan omaan käännösalustaamme.

map_normal_web.jpg
Sopimusehdot

Vaikka verkkokauppatoimintaa koskevaa lainsäädäntöä on EU:n sisällä viime vuosina yhtenäistetty, on verkkokaupalla silti oltava edelleen paikalliset sopimusehdot, jotka noudattavat maan kansallista lainsäädäntöä.

Vaatimukset ovat lähes samat, mutta EU-direktiivejä tulkitaan ja toimeenpannaan eri tavoin eri maissa. Siksi suorien käännösten tekeminen ei ole mahdollista. Jos sopimusehdot ovat epäselvät ja ristiriidassa paikallisen lainsäädännön kanssa, usein asiakkaan palautusoikeudet laajenevat ja verkkokaupan mahdollisuudet arvonalennuksiin pienenevät mm. niissä tapauksissa, joissa palautettua tuotetta on käytetty, tai alkuperäispakkaus puuttuu.

Toimitamme sinulle täyden lakipaketin, joka takaa sen, että sopimusehdot ovat sekä paikallisen lainsäädännön että verkkokauppasi prosessien ja ehtojen mukaiset.

writing_web.jpg
Maksutavat ja laatusertifikaatit

Uudessa maassa menestyminen edellyttää sellaisen ostoympäristön luomista, jossa asiakkaat tuntevat olonsa turvalliseksi. Tunnettujen ja suosittujen maksutapojen tarjoaminen on tämän prosessin kannalta erittäin tärkeää. Tunnetun ja hyväksytyn laatusertifikaatin hankkiminen lisää verkkokauppasi luotettavuutta huomattavasti.

 

MakesYouLocal auttaa sinua valitsemaan toimialaasi ja verkkokauppaasi soveltuvat maksutavat ja sertifikaatit. Voimme myös auttaa sinua tekemään sopimuksen maksupalvelujen tarjoajan kanssa ja huolehtia hakemusprosessista. Todennäköisesti olemme tehneet maksukumppanin kanssa yhteistyötä jo aiemmin ja tunnemme prosessin hyvin.

wallet_leather_web_cropped.jpg
Site Check

Site check -palvelumme keskittyy verkkokauppasi lokalisointiin. Onko verkkokaupan kaikki toiminnot ja palvelut optimoitu paikallisten markkinoiden mukaisesti, jotta verkkokaupallasi olisi yhtäläiset mahdollisuudet menestyä uudessa maassa kuin kotimarkkinoilla? Tästä palvelusta on hyvä aloittaa, jos olet lanseerannut verkkokaupan uudessa maassa, mutta et ole saavuttanut odotettuja tuloksia.

Kun olemme arvioineet verkkokauppasi, toimitamme sinulle yksityiskohtaisen raportin, joka sisältää suosituksemme tärkeimmistä jatkotoimenpiteistä perusteluineen. Keskitymme raportissa seuraaviin pääalueisiin:

 • Kieli; onko verkkokaupan sisällöt käännetty ja lokalisoitu luottamusta herättävällä ja vakuuttavalla tavalla?

 • Käytettävyys; onko verkkokaupan käyttö loogista ja helppoa paikallisen kuluttajan näkökulmasta?

 • Toimitus ja palautukset; vastaavatko sopimusehdot kuluttajien odotuksia uudessa maassa?

 • Ostokannustimet; käytätkö olennaisia kannustimia etu- ja tuotesivuilla?

 • Turvallisuus; onko ostosten tekeminen verkkokaupassa turvallista?

 • Tilaus ja maksaminen; onko ostoprosessi tehokas ja tarjotaanko verkkokaupassa oikeita maksutapoja?

 

Annamme verkkokaupasta myös kokonaisarvion ja tarjoamme listan suosituksista, joiden toteuttamisen odotamme parantavan verkkokauppasi myyntiä.

Meille on tärkeää, että korjaukset ja suositukset ovat helposti toteutettavissa erityisesti siinä tapauksessa, jos et ymmärrä paikallista kieltä.

desk_mac_web.jpg
Paikallinen osoite ja puhelinnumero

Paikallinen osoite ja puhelinnumero kasvattavat varmasti verkkokauppasi myyntiä. Paikalliset yhteystiedot viestivät tavoitettavuudesta ja siitä, että tuotepalautusten käsittely hoituu vaivattomasti.

 

Tarjoamme verkkokaupallesi paikallisen osoitteen, jossa voimme vastaanottaa ja käsitellä postejasi ja palautuslähetyksiäsi. Voimme tarjota myös paikallisen puhelinnumeron, joka ohjautuu joko yrityksesi asiakaspalveluun tai omaan asiakaspalveluumme, mikäli vastaamme verkkokauppasi asiakaspalvelusta.

empty_office_web.jpg
Tuonti- ja arvonlisäverot

Tuonti- ja arvonlisäverotuksen kanssa toimiminen EU:n ulkopuolisissa maissa saattaa tuntua vaikealta, mutta oikeiden ohjeistusten avulla monimutkaisiltakin tuntuvat tehtävät ovat toteutettavissa. Monet pohjoismaisista verkkokaupoista haluavat laajentaa toimintaansa Norjaan – ja hyvästä syystä.


Norja ei ole EU:n jäsenmaa, mikä asettaa tuotteiden toimittamiselle ja verotukselle erilaisia vaatimuksia.

 

MakesYouLocal on laatinut oppaan, jossa:

 • kerromme, mitä tuotteiden myyminen yksityishenkilöille Norjassa edellyttää verkkokaupalta

 • annamme selkeät ja perusteelliset ohjeet välttämättömistä prosesseista

 • tarjoamme alustat tarvittaville lomakkeille ja laskuille

 • annamme ohjeet tuotepalautusten käsittelyyn Norjassa

 

Tämän oppaan ostamisen myötä saat myös mahdollisuuden olla puhelimitse yhteydessä asiantuntijoihimme prosessien käytännön toteuttamisen tiimoilta.

blue_legos_web.jpg